سوریه همچنان به تعمیر و نگهداری خط اتصال برق با اردن ادامه می‌دهد تا برق لبنان از طریق خاک سوریه را تامین کند.
ادامه مطلب