رهبر انقلاب اسلامی ، مراسم تنفیذ را متکی بر قانون اساسی و رسم بنیانگذاری شده به‌دست امام خمینی(رض) برشمردند
ادامه مطلب