حلب به دنبال همکاری با صنایع و تجار ایرانی.مدیران صنعت حلب با هیات اقتصادی ایران دیروزملاقات کردند و بر زمینه های همکاری های متقابل اقتصادی و راه های گسترش و تقویت آنها در دو کشور ایران و سوریه صحبت کردند.
ادامه مطلب