• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
نشست هماهنگی اقتصادی ایران و سوریه

برگزاری نشست مدیران صنعت حلب سوریه با هیات اقتصادی ایران جهت همکاری با صنایع و تجار ایرانی

حلب به دنبال همکاری با صنایع و تجار ایرانی.مدیران صنعت حلب با هیات اقتصادی ایران دیروزملاقات کردند و بر زمینه های همکاری های متقابل اقتصادی و راه های گسترش و تقویت آنها در دو کشور ایران و سوریه صحبت کردند.
ادامه مطلب