نشست تجاری دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه با بزرگترین تولید کننده کابل های مسی بخش خصوصی در کشور سوریه
ادامه مطلب