دولت عراق گذرگاه جدیدی که نظامیان ارتش آمریکا برای انتقال نفت و گندم دزدیده شده از خاک سوریه استفاده می‌کردند را مسدود  کرد.
ادامه مطلب