در راستای ادامه اقدامات امان برای نزدیک شدن به دمشق، منابع اردنی از تماس تلفنی شاه این کشور با رئیس جمهوری سوریه خبر دادند.
ادامه مطلب