• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰

بشار اسد رئیس جمهور سوریه، در کاخ ریاست جمهوری این کشور سوگند یاد کرد

بشار اسد رئیس جمهور سوریه، در کاخ ریاست جمهوری این کشور سوگند یاد کرد و با ایراد سخنانی اظهار داشت که ملت سوریه با پایداری خود تمامی توطئه های دشمنان و مزدوران را خنثی کرد.
ادامه مطلب