تجربه موفق همکاری کشورهای عضو محور مقاومت در مقابله با تهدید تروریسم سازمان یافته و سناریوهای آشوب داخلی موجب شده تا اکنون محور مقاومت
ادامه مطلب