در جریان این نمایشگاه، قراردادهایی بین تجار عراقی و همتایان سوری آنها برای صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی سوریه به بازارهای عراق منعقد شد.
ادامه مطلب