همکاری با وزارتخانه های ذیربط در سوریه برای دستیابی به توافقات منعقده بین دو کشور و جذب برخی شرکت های بلاروس برای کار در سوریه اشاره کرد.
ادامه مطلب