بنیاد (شهید) در شهر حلب به دنبال توسعه کار خود و تلاش برای خدمات خود است تا بزرگترین منطقه را شامل همه خانواده های شهدا
ادامه مطلب