ویدئوی بررسی صادرات ایران به سوریه و نحوه شرکت در پروژه های سوریه توسط مهندس عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه
ادامه مطلب