شرکت دولتی آب آشامیدنی در استان لاذقیه پروژه های جدیدی را برای بهره برداری از منابع آب در این استان، اعم از روستایی و شهری، توسعه داد.
ادامه مطلب