افزایش بودجه مالی به وزارتخانه حمل و نقل  و ضرورت بازسازی فرودگاه‌ها  و امکان تامین ناوگان هوایی با هواپیماهای نو و توسعه فرودگاه قامشلی شدند.
ادامه مطلب