وزرای فرهنگ و جهانگردی در حال بازرسی از پروژه‌های و مرمت بسیاری از مکان‌های حلب قدیمی هستند
ادامه مطلب