با هدف توسعه روند علمی و خدماتی، پروژه های جدید در بیمارستان الموساة- دمشق طی سه هفته آینده راه اندازی و به بهره برداری می رسد.
ادامه مطلب