تماس هایی با شرکت های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای احیای دو پروژه بزرگ متعلق به گروه های معروف الفطيم(اماراتی) و الخرافی(کویتی) وجود دارد
ادامه مطلب