توافق همکاری بین سوریه و اردن برای تأمین انرژی دمشق در ازای دادن آب به اردن
ادامه مطلب