وزیر انرژی لبنان، اعلام کرد که امریکا اطمینان داده که کشورهای سهیم در پروژه تأمین گاز مصر به لبنان از خاک سوریه را از «قانون سزار» معاف کند.
ادامه مطلب