مذاکرات دو طرفه ایرانی-سوریه‌ای برای ایجاد یک فروشگاه سوریه‌ای در تهران و یک فروشگاه ایرانی در دمشق ، برای نمایش محصولات دو کشور انجام شده است
ادامه مطلب