نخست وزير کشور سوریه با صدور قانون جدید اجازه داد که یک بانک اسلامی خصوصی با سرمایه 25 میلیار لیر سوریه در دمشق احداث شود.
ادامه مطلب