سفارت چین در دمشق کمک مالی برای تامین مالی و خرید دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم درمانی برای بیمارستان کودکان ارائه کرد
ادامه مطلب