به نمایندگی از رئیس جمهور سوریه، رئیس مجلس خلق سوریه برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران و انتقال تبریک رئیس جمهور سوریه، به تهران سفر کرد
ادامه مطلب