همایش«فرصت‌ها و راهکارهای تجارت با سوریه» به همت اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، دوشنبه 11 اسفند برگزار شد. در این همایش، علاوه بر
ادامه مطلب