میزان تجارت خارجی ایران در مدت 4 ماهه اول سال 1400 به میزان 50 میلیون و 800 هزار تن کالا به ارزش 29 میلیارد دلار بین ایران و کشورهای دیگر
ادامه مطلب