اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه ساخت وساز، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، بخش مالی و بیمه، انرژی، گردشگری، حمل ونقل، دانشگاه، بیمارستان کشور اردن که در نمایشگاه بین المللی سوریه در دی ماه۱۴۰۰ با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند …
ادامه مطلب