چند کشور دیگر از جمله (یونان، مجارستان و صربستان) نیز روابط‌شان را محرمانه با دمشق از سر گرفته‌اند.
ادامه مطلب