دیدار سفیر سوریه در بیروت با وزیر خارجه کشور لبنان ؛ در خصوص آخرین تحولات اقتصادی منطقه گفتگو کردند.
ادامه مطلب