مسئولان سازمان هواپیمایی کشور سوریه در دیدار با رئیس سازمان هواپیمایی ایران، خواستار همکاری‌ مشترک
ادامه مطلب