از طریق یک مطالعه ساده از گزارش‌های اقتصادی هفتگی منتشر شده توسط بانک مرکزی سوریه ، میتوان نشان داد که مانده تسهیلات اعتباری
ادامه مطلب