سندیکای مالکان شرکت‌های ترخیص و حمل و نقل اردنی ضرورت اجازه ورود کامیون های اردنی ، سوری و لبنانی به خاک این کشورها را خواستار شده است.
ادامه مطلب