لیست نمایشگاه های کشور سوریه را تا آبان ۱۴۰1 را کرده‌ایم که در زیر میتوایند این لیست را مشاهده و یا بصورت فایل PDF دریافت کنید.
ادامه مطلب