وزیر امور خارجه  سوریه  و وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی درباره روابط دوجانبه دو کشور و راهکارهای توسعه آن بحث و تبادل نظر کردند.
ادامه مطلب