هر چه به کشورهای بیشتری نفت بفروشیم، وضعیت ما بهتر می‌شود و به جز آن، دادوستد کشورهای تحریمی مانند ایران و سوریه، منطقی و مفید است
ادامه مطلب