برنامه های تور نمایشگاهی تجار و صنعتگران ایرانی در سفر به سوریه برای بازدید از نمایشگاه بین المللی بیلدکس ۲۰۲۱ در شهر دمشق
ادامه مطلب