کمیته دوستی سوریه و روسیه در پارلمان با سفیر روسیه در دمشق دیدار و با وی راه های تقویت و توسعه روابط  بین دو کشور گفتگو کردند.
ادامه مطلب