معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی :این تصمیم به منظور حمایت از تولید داخلی است ، زیرا  تولید پارچه های بافتنی جدیدا در کشور سوریه آغاز شده است.
ادامه مطلب