وزیر نفت در حال بازرسی از روند کار پالایشگاه و واحد پر کردن گاز در بانیاس است
ادامه مطلب