محصول جدید (22j) را برای گرمایش مرغداری ها، گلخانه ها و گاوداری ها توسط پالایشگاه پتروشیمی دمشق به بازار عرضه میشود
ادامه مطلب