وزارت امور خارجه سوریه، به مناسبت پایان ماموریت جواد ترک آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق
ادامه مطلب