نظامیان تروریست آمریکایی 20 کامیون حامل سلاح و تجهیزات و 10 تانکر را وارد پایگاه غیر قانونی خود در شهر الشدادی کردند.
ادامه مطلب