اولین خدمات پرداخت الکترونی در سوريه توسط بانک " الاسلامي السوري " ارائه شد
ادامه مطلب