شرکت هواپیمایی سوریه اعلام کرد که پروازهایش به مقصد ابوظبی از 26 ماه جاری "نوامبر" ازسر گرفته خواهد شد.
ادامه مطلب