مدیرکل هواپیمایی کشور سوریه "باسم منصور" دیروز ، یکشنبه از آغاز اولین پرواز از فرودگاه بین المللی دمشق به شارجه خبر داد.
ادامه مطلب