وزارت حمل و نقل اعلام نمود كه فرودگاه بین المللی حلب روز شنبه 4 سپتامبر اولین پرواز  سوري خارجی  را از پایتخت ایروان استقبال  می کند.
ادامه مطلب