شرکت هواپیمایی سوریه از روز شنبه 3 ژوئیه 2021 ، با نرخ چهار پرواز در هفته، از سرگیری پروازهای خود به مقصد دبی را اعلام کرد.
ادامه مطلب