اولین پرواز هواپیمایی سوریه از فرودگاه بین المللی دمشق به سمت فرودگاه بین المللی ونوکووا روسیه
ادامه مطلب