شرکت ایرانی «صنایع سیم و کابل بهنام» برای پروژه آب شیرین‌ کن استان الحسکه سوریه، چهار دستگاه آب شیرین‌کُن در این استان راه‌اندازی کرده است.
ادامه مطلب