آغاز بازسازی شبکه های آب و برق در الحجر الاسود – ریف دمشق برای بازگشت سوری ها به منازلشان
ادامه مطلب